DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk

DIVISIONSDOMMERFORENINGENS VOLLEYBALLREGELTEST 2002

Her finder du en volleyballregeltest som du selv kan prøve - se hvordan nederst på siden.
Forrige Næste

1 Hold A har vundet spilperioden og skal serve. Efter fløjt for serv kaster den servende spiller bolden op i luften - så højt at den rammer loftet. Den servende spiller gennemfører serven ved at sende bolden over på hold B´s banehalvdel. a) Tilladt serv.
b) Førstedommer skal afbryde spilperioden og dømme omserv.
c) Hold B vinder spilperioden idet serv ikke er korrekt gennemført.

2 En bold har retning mod modstanderens frizone efter en dårlig modtagning. På vej for at spille bolden tilbage benytter en spiller netstolpen til hurtig at skifte retning mod bolden. Bolden spilles tilbage helt eller delvist udenfor overspilningsområdet på den samme side af banen. a) 1.dommeren lader spillet forsætte.
b) 1.dommeren fløjter for fejl på det modtagende hold.
c) 1.dommer fløjter for dobbeltfejl ( og spilperioden spilles om).

3 Kampanfører for hold A beder verbalt om time-out samtidig med at han benytter det officielle tegn for time - out. 1. Dommeren a) fløjter og tildeler hold A en time - out.
b) beder kampanfører henvende sig til 2.dommeren, som fløjter og tillader time - out.
c) afviser anmodning uden yderligere konsekvenser såfremt det ikke har indvirkning på eller forsinker spillet.

4 Libero for hold A tøver lidt i sin erstatning af en bagspiller. Hos hold B er den servende spiller klar til at serve og 1.dommeren tillader derfor serven. Liberoerstatning udføres derfor efter udførelse af serv. 1.dommeren a) foretager sig intet da spillereglerne ikke er blevet overtrådt.
b) dømmer positionsfejl på det modtagende hold og hold B som vinder af spilperioden.
c) stopper spilperioden med det samme og tildeler hold A en sanktion for forsinkelse.

5 Hold A har hverken træner eller assisterende træner. Holdanfører er spiller med nummer 1. I andet sæt anmoder spiller nummer 1 for hold A om time - out, siddende på udskiftningsbænken. 2.dommeren a) tillader time - out.
b) tillader ikke time - out idet det kun er kampanfører, der i denne situation kan anmode om time - out.
c) tillader time - out, men orienterer holdanfører om at det kun er kampanfører der kan anmode om reglementerede spilafbrydelser.

6 Bolden har retning mod gulvet i en spilperiode. En spiller forsøger at spille bolden men samtidig med at denne spiller berører bolden rammer bolden også gulvet. 1.dommeren er ikke i stand til at se at bolden berører gulvet og spilperioden fortsætter. 2.dommeren ser at bolden berører gulvet. Hvad er den korrekte afgørelse i denne situation ? a) Dommerne tillader at spilperioden fortsætter.
b) 1.dommeren beslutter at spilperioden skal spilles om efter at han ved afslutning af spilperioden af 2.dommer er blevet gjort opmærksom på, at bolden berørte gulvet.
c) 2.dommeren fløjter idet bold berører gulvet - Bolden er "inde".

7 Spiller nummer 6 er indskiftet i stedet for spiller nummer 2 fra startopstillingen. En spilperiode senere skades spiller nummer 6. 1.dommer a) tillader reglementeret udskiftning da dette er muligt.
b) tillader ekstraordinær udskiftning.
c) bevilliger spilleren 3 minutter til at blive spilleklar - dog kun denne ene gang for samme spiller under kampen.

8 Hold A skal serve, og den servende spiller slår til bolden inden for 8 sekunder. Bolden rammer nettet 30 cm under nettes overkant hvorved nettets masker ødelægges og bolden fortsætter ind i hold B´s spilleområde. a) 1.dommeren fløjter for dobbeltfejl, og spilperioden spilles om.
b) 1.dommeren lader spilperioden fortsætte.
c) Hold B vinder spilperioden.

9 Træner for hold B har trykket på "buzzer" samt anmodet om tillade til udskiftning med det officielle tegn. 2.dommer fløjter og tillader udskiftning. Udskiftningspiller har dog ikke fundet nummerskilt for den spiller der skal udskiftes. Dette bevirker at udskiftning forsinkes. a) 2.dommer afviser udskiftning uden yderligere sanktion for holdet.
b) 1.dommer afviser udskiftning og tildeler holdet sanktion for forsinkelse.
c) 1.dommer tillader udskiftning med tildeler samtidig holdet sanktion for forsinkelse.

10 Hold A vinder en spilperiode efter at spiller nummer 1 har servet for hold A. Ved afslutning af næste spilperiode - som hold B vinder - informerer sekretær 2. dommer om at hold A ikke har overholdt serveorden og at det ikke var spiller nummer 1 der skulle have servet. a) Hold B skal serve og tildeles yderligere et point på grund af rotationsfejl på hold A. Dommerne søger for at hold A nu står korrekt samt annullerer det point hold A vandt da spiller nummer 1 serverede.
b) Hold B skal serve, men tildeles ikke ekstra point for hold A's rotationsfejl. Dommerne sørger for at hold A nu står korrekt samt annullerer det point hold A vandt da spiller nummer 1 servede.
c) Hold B skal serve, uden at få ekstra point for rotationsfejl hos hold A. Dommeren søger for at hold A nu står korrekt.

11 Spillernes positioner er bestemt ved: a) positionen af en hvilken del af kroppens kontakt med banen (hænder, fødder, knæ..).
b) positionen af deres fødders kontakt med banen.
c) positionen af kroppen i forhold til nettet.

12 En spiller fra hold A udfører et angrebsslag og bolden passerer nettet tæt ved antenne uden for antennen og overspilningsområdet. En spiller fra hold B blokerer denne bold inde i hold A spilleområde. Efter blokeringen rammen bolden "inde" på hold A´s bane a) 1.dommer dømmer fejl mod det blokerende hold B.
b) 1.dommer dømmer fejl på det angribende hold A.
c) spilperioden skal spilles om ( dobbeltfejl).

13 Under opvarmning før kamp skades holdets Libero. Libero er allerede påført såvel rotationsseddel for 1. sæt som kampskema. Holdets træner ønsker at udpege ny Libero , nemlig spiller med nummer 1, der ligeledes er på rotationsseddel for første sæt. a) 1.dommeren tillader at spiller nummer 1 udpeges som ny Libero. Rotationsseddel for 1. Sæt rettes, og spiller nummer 1 kan spille som Libero. Hele hændelsesforløbet noteres under bemærkninger på kampskemaet.
b) 1.dommeren tillader ikke denne Libero-erstatning. En erstatning for Libero kan først udpeges efter første spilperiode i kampen. Hele hændelsesforløbet noteres under bemærkninger på kampskemaet.
c) 1.dommeren tillader at ny Libero udpeges før starten af kampen. Spiller med nummer 1 skal udskiftes ved en reglementeret udskiftning ved stillingen 0:0 og nummeret på ny Libero ( nummer 1) skal noteres på kampskema samt på rotationsseddel for følgende sæt.

14 Libero for hold A spiller den første bold med fingerslag fra holdets angrebszone. Efterfølgende spiller holdets hæver fra angrebszonen bolden over på hold B banehalvdel . I berøringsøjeblikket befinder bolden sig fuldstændig over nettes overkant. a) 1. dommer dømmer fejl mod Libero. Dommertegn : Angrebsfejl af bagspiller.
b) spilperiode fortsætter - ingen fejl er begået.
c) 1.dommer dømmer fejl mod hold A hvis hæveren er bagspiller.

15 Spiller nummer 5 på hold A forsinker spillet i kampens første sæt, og 1.dommer tildeler holdet "henstilling for forsinkelse". I 3. sæt forsinker spiller nummer 5 igen spillet. 1. dommeren a) Tildeler holdet en "straf for forsinkelse" (gult kort).
b) Tildeler holdet "straf for forsinkelse" (rødt kort).
c) Tildeler holdet en ny "henstilling for forsinkelse" (gult kort).

16 Spiller nummer 10 bliver udskiftet med spiller nummer 2 fra startopstillingen i løbet af 2. sæt. Senere i samme sæt udskiftes spiller nummer 10 igen for spiller nummer 2. Senere i samme sæt diskvalifiseres spiller nummer 2. 1.dommeren a) Tillader en ekstraordinær udskiftning med en vilkårlig spiller fra udskiftningsbænken. Spiller nummer 2 skal forlade spilleområdet [hallen] for resten af kampen.
b) Afviser en ekstraordinær udskiftning og erklærer holdet for ufuldtalligt for andet sæt. Kampen fortsætter med 3.sæt. Spiller nummer 2 kan ikke spille mere i denne kamp og skal forlade spilleområdet [hallen].
c) Afviser en ekstraordinær udskiftning og erklærer holdet ufuldtalligt for resten af kampen. Holdet bibeholder vundne sæt og point.

17 En bagspiller sætter af bag angrebslinie. Bolden fra modstanders serv befinder sig helt over nettes overkant samt inde over holdets angrebszone. Bagspiller returnerer bolden til det servende hold. a) 1.dommer fløjter ikke. Ingen fejl er begået.
b) 1. dommer dømmer angrebsfejl. Det servende hold vinder spilperioden.
c) 1.dommer fløjter kun såfremt bagspiller i afsættet helt eller delvist har berørt angrebszone.

18 En spiller berører de snore der fæstner nettet til netstangen efter at have spillet bolden a) 2. dommer dømmer fejl - Spilleren berører nettet.
b) Ingen fejl, forudsat at denne berøring ikke har indflydelse på spillet.
c) 2. dommer kan under ingen omstændigheder stoppe spillet i denne situation.

19 Efter en blokering lander en spiller fra hold A skævt, falder og bliver liggende på gulvet. Hold B får samlet bolden op efter blokeringen og forbereder næste angreb. 1. dommeren : a) skal stoppe spillet øjeblikkeligt og tillade behandling på banen. Derefter spilles spilperioden om.
b) lader blot spillet fortsætte.
c) stopper spillet og tildeler hold A en time - out.

20 Spiller nummer 3 fra hold A angriber med afsæt fra angrebszonen. I berøringsøjeblikket befinder bolden sig helt over nettes overkant. Bolden lander på hold B´s banehalvdel - "inde" og 1. dommer fløjter og markerer at hold A har vundet spilperioden. Idet hold A indtager sine korrekte positioner (før næste serv) finder 1.dommer ud af at spiller nummer 3 er bagspiller.. 1. dommeren : a) Ændre sin afgørelse og lader hold B vinde den netop afsluttede spilperiode.
b) dømmer "dobbeltfejl" (dommerfejl) og lader spilperioden spille om.
c) fastholder sin første kendelse.

21 En hæver der befinder sig ved nettet ( angrebsspiller hos hold A ) springer op tæt ved nettet og berører bolden med en hånd på modstanderes banehalvdel. Efter denne berøring bevæger bolden sig langs med nettet mod en spiller fra hold A. Inden denne kan nå at spille bolden bliver denne berørt af en blokerende spiller fra hold B. 1. dommeren : a) fløjter ikke, der er ikke begået fejl.
b) dømmer fejl mod blokerende spiller.
c) dømmer fejl på hæveren fra hold A.

22 Det modtagende hold laver positionsfejl idet der bliver servet. I serven berører den servende spiller baglinien. 1. dommeren a) dømmer det servende hold som vinder af spilperioden - positionsfejl på det modtagende hold.
b) "dobbeltfejl" spilperioden spilles om.
c) det modtagende hold vinder spilperioden. Fejl af servende spiller.

23 En/spiller berører modstanderens banehalvdel med fingrene med håndfladen over midterlinien. 2. dommer : a) dømmer "overtrådt".
b) lader spillet fortsætte hvis denne indtrængen på modstanders banehalvdel ikke generer modstanderens spil.
c) fløjter hvis håndfladen ikke berører midterlinien.

24 Hold A´s Libero hæver en bold med fingerslag stående i angrebszonen. Den angribende spiller smasher bolden, der befinder sig helt over nettets overkant. Bolden berøres af modstanderens blok og forbliver i spil. En bagspiller deltager i modstanderes blok. Dommeren a) dømmer hold A som vinder af spilperioden ( fejl i forbindelse med blok).
b) dømmer hold B som vinder af spilperioden ( fejl i angreb).
c) 1. dommer dømmer "dobbeltfejl" idet begge hold begår en fejl da bolden bliver berørt i blok.

25 Efter samtidig berøring af bolden over nettet ( en spiller fra hvert hold ) lander bolden på hold A´s banehalvdel uden for sidelinien. Spilperioden a) vindes a hold B.
b) skal spilles om (dobbeltfejl).
c) vindes af hold A.

26 Kampanfører for et hold anmoder før serv om kontrol af modstanderens opstilling (holdet står korrekt). 1.dommeren a) idømmer holdet sanktion for forsinkelse.
b) afviser denne anmodning uden yderligere konsekvenser.
c) informerer kampanfører at modstanderhold står korrekt. Han må hverken vise opstillingssedlen eller oplyse hvilke spillere der er angrebsspillere eller bagspillere.

27 Hold A blokerer bolden på hold B´s side, hvorefter bolden passerer fra hold B side ind under nettet og berører hold A´s banehalvdel. 1. dommer a) dømmer fejl mod blokerende hold A (blokering).
b) dømmer fejl mod hold B (angribende hold).
c) dømmer dobbeltfejl.

28 Ved den første ukorrekte optræden ( ikke usportslig optræden) fra en spillers side skal 1.dommeren a) benytte sig af sanktionsskalaen i overensstemmelse med den karakter den ukorrekte optræden har.
b) benytte sig af enhver sanktion undtagen diskvalifikation.
c) Mundtlig henstilling til spilleren - denne henstilling skal ikke påføres kampskema.

29 Et holds Libero skades under kampen. Holdets træner ønsker at holdets holdanfører, der befinder sig på udskiftningsbænken skal erstatte den skadede Libero. 1.dommeren a) tillader denne erstatning af Libero. Dog skal den nye Libero forblive som sådan resten af kampen. En ny holdanfører skal udpeges så denne kan underskrive kampskema efter kampen. Det passerede skal noteres på kampskema.
b) nægter at godkende denne erstatning idet Libero ikke kan være kamp-/holdanfører.
c) tillader erstatning af Libero indtil den oprindelige Libero er klar til at spille igen.

30 Såfremt en spiller skades under kampen : a) må holdet først benytte sig af sine time - out(s) og gives derefter en 3-minuttes time - out. Denne gives dog kun en gang for samme spiller.
b) spilleren har ret til en 3-minutters time - out i alle tilfælde. Dog kun en gang for samme spiller i kampen.
c) spilleren kan tildeles en 3-minutters time - out, hvis der ikke kan foretages en reglementeret udskiftning eller en ekstraordinær udskiftning.. Dog kun en gang for samme spiller i kampen.

31 Holdet træner anmoder om holdet første time - out i et sæt. Efter time - out beder samme træner om udskiftning og efterfølgende om en ny time - out. 1. dommeren a) tillader dette - såvel udskiftning som anden time - out.
b) afviser anmodning uden yderligere konsekvenser.
c) afviser anmodning samt giver holdet enten en "henstilling for forsinkelse" eller "en straf for forsinkelse".

32 Nethøjden er a) 2,48 m for mænd og 2,24 m for kvinder.
b) 2,43 m for mænd og 2,27 m for kvinder.
c) 2,43 m for mænd og 2,24 m for kvinder.

33 Efter en dårlig modtagning hos hold A har bolden retning mod nettet. En spiller fra hold B bevæger tydeligt armen og rammer bolden gennem nettet, hvorved bolden ændrer retning således at det ikke er muligt for hold A at spille bolden (bolden rammer hold A's banehalvdel). 1.dommeren a) dømmer hold A som vinder af spilperioden.
b) dømmer hold B som vinder af spilperioden ( bold "inde".
c) dømmer dobbeltfejl. Spilperioden spilles om.

34 Efter træneren er blevet diskvalificeret a) kan kun kampanfører overtage trænerens funktioner.
b) overtager den assisterende træner automatisk trænerens funktioner.
c) den assisterende træner overtager trænerens funktioner efter anmodning fra kampanfører og tilladelse hertil fra 1.dommeren.

35 Under kampen kan spillerne benytte bolde til at varme op i den fri zone a) mellem sættene.
b) under teknisk time-out samt mellem sættene.
c) såvel under time-outs, tekniske time - out som mellem sættene.

Forrige Næste


Skriv dit navn: Skriv din mailadresse her:

Udfyld testen og tryk på sendknappen - resultatet af testen vil du få tilsendt automatisk på den opgivne emailadresse.

Der accepteres ingen hel- eller halvgarderinger, afkrydses flere svar sættes a som dit svar.

Held og lykke med testen - vi vil senere vende tilbage med de rigtige svar og resultaterne af testen.

Når du har prøvet testen, kan du se en gennemgang af testen - se menupunktet nederst i spilleregelmenuen.


This page is part of a frame - See it all!   
mail os her: ddf93@ddf93.dk