DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk


Her kan du se en
række
spilleregel
relevante
ting.Alle vore online
versioner af
regler m.v.
findes i
udgaver til
download
her.

Hits i danske regler:
2088359
Hits i engelske regler:
1669571
Hits i tyske regler:
1307715
Hits i danske cases:
390695
Hits i eng. cases:
302408
Hits in tyske cases:
43727


Vis siden i en printvenlig version uden menu.
printvenlig
Forrige Søg Hele regelsættet Næste

  OFFICIELLE VOLLEYBALLREGLER 2009 - 2012.


 
  SPILBESKRIVELSE

Volleyball er en sport, hvor to hold spiller mod hinanden på en bane delt af et net. Der findes forskellige former af volleyball, med det formål at tilbyde spillets alsidighed til alle.

Formålet med spillet er at spille bolden over nettet og forsøge at ramme gulvet på modstanderens banehalvdel samt at forhindre bolden rammer gulvet på egen banehalvdel. Et hold har tre boldberøringer til at returnere bolden(ud over en evt. berøring i blok).

Bolden bringes i spil ved en serv. Serveren slår bolden over nettet ind på modstanderens banehalvdel. Spilperioden fortsætter, indtil bolden berører gulvet, går ud, eller et hold ikke returnerer den korrekt.

I Volleyball scorer holdet, der vinder en spilperiode et point(Rally point system). Når det modtagende hold vinder spilperioden, får det tildelt et point og skal serve, og spillerne på holdet roterer én position i urets retning.
 
  FILOSOFIEN BAG REGLER OG DØMNING.  
  INTRODUKTION.  
  Volleyball er en af de mest succesfulde og populære konkurrence- og rekreative sportsgrene i verden.
Det er hurtigt, det er spændende og spilhandlingerne er eksplosive. I dag består volleyball af mange afgørende, sammenfaldende elementer hvis komplementære vekselvirkning gør det unikt blandt lignende sportsgrene.I de sidste år har FIVB taget store skridt for at tilpasse spillet til et moderne publikum.

Denne tekst er tilegnet et bredt volleyball spektrum - spillere, trænere, dommere, tilskuere eller kommentatorer af følgende grunde:

- Forståelse af reglerne tillader bedre spil - trænere kan skabe bedre holdstruktur og taktik ved at lade spillere få frie tøjler til at vise deres formåen;

- Forståelse af at sammenhængen mellem reglerne giver officials bedre mulighed for at træffe bedre afgørelser.

Denne introduktion fokuserer først på volleyball som en konkurrencesport, mere end at redegøre for de basale egenskaber der kræves for succesfuld dømning.
 
  VOLLEYBALL ER EN KONKURRENCESPORT  
  Konkurrence berører skjulte styrker. Det udstiller det bedste af evner, kraft, kreativitet og æstetik.
Reglerne er opbygget til at tillade alle disse kvaliteter. Med nogle få undtagelser, tillader volleyball alle spillere at spille både ved nettet(i angreb) og i banen(for at forsvare eller serve).

William Morgan, spillets opfinder, ville stadig kunne genkende det fordi volleyball har bibeholdt nogle bestemte enestående og essentielle elementer gennem tiden. Nogle af disse er fælles med andre net-, bold-, ketsjersportgrene:

- Serv.

- Rotation(spillere skiftes til at serve).

- Angreb.

- Forsvar.

Volleyball er dog, enestående blandt netspil ved at der kræves at bolden holdes i luften konstant - og ved at tillade et hold en grad af sammenspil før bolden skal spilles tilbage til modstanderne.

Indførelsen af en speciel defensiv spiller - liberoen - har ført spillet fremad m.h.t. længden af spilperioderne og mere vekslende spil.
Ændringerne af reglerne for serv har ændret udførelsen af serven fra blot at sætte spillet i gang til at være et angrebsvåben.

Rotationsprincippet er etableret for at sikre allround udøvere. Reglerne om spilleres positioner skal tillade hold at have fleksibilitet og at skabe interessante udviklinger i taktikken.

Deltagere bruger dette regelsæt til at konkurrere på teknik, taktik og kraft. Regelsættet tillader spillerne en frihed i udtryk til at begejstre tilskuere og fjernsynsseere.

Og volleyballs image bliver bedre og bedre.

Som spillet udvikles, er der ingen tvivl om at det vil ændres, vil blive bedre, stærkere og hurtigere.
 
  DOMMEREN I DISSE RAMMER  
  Det væsentlige for en god official ligger i begrebet fairness og ensartethed:

- At være fair over for alle deltagere.

- At blive opfattet som fair af tilskuerne.

Dette kræver en mængde tillid - dommeren må være betroet til at tillade spillerne at underholde:

- Ved at være præcis i sine kendelser.

- Ved at forstå hvorfor reglerne er skrevet.

- Ved at være en dygtig organisator.

- Ved at tillade spillet at flyde og lede det til en afgørelse.

- Ved at være en underviser - bruge reglerne til at straffe det unfair eller henstille mod det uhøflige.

- Ved at fremme spillet - ved at tillade de spektakulære elementer i spillet og ved at lade de bedste spillere gøre hvad de er bedst til: Underholde publikum.

Endelig kan vi sige at en god dommer vil bruge reglerne til at gøre spillet til en fuldendt oplevelse for alle involverede.

Til de som har læst så langt, se de efterfølgende regler som det nuværende udviklingstrin af en stor sport, men tænk på hvorfor disse få indledende bemærkninger kan være af samme vigtighed for dig i din position i sporten.
 
 
Bliv involveret!
Lad bolden flyve.
 

Top
Forrige Søg Hele regelsættet Næste

Hovedsiden

Vis siden i en printvenlig version uden menu.
Printvenlig
2088359