UDVALGT CASE FRA CASESAMLINGEN
Nr. Case Regelsvar & Regelhenvisning(er)

4.20
(41)
På en perfekt modtagning kan hæver for hold A spille bolden til alle tre angribere på positionerne 2, 3 og 4. Hold B vælger at sætte en blokeringsspiller på hver af dem. Bolden bliver hævet til position 4 og fortsætter efter at have berørt blokeringsspiller i spil på hold B´s side.
Samtidig med at bolden bliver smashet og blokeret ved position 4 berører blokeringsspiller ud for hold A´s position 2 nettet.
2. dommeren fløjter for netberøring af blokeringsspilleren, idet denne forsøger at spille bolden. Er dette en korrekt kendelse fra 2. dommerens side?
Nej, 2. dommeren tager fejl. Angreb udføres fra hold A, position 4 og blokeringsspilleren berører nettet ud for hold A, position 2. Eftersom hverken angrebsspiller for hold A eller blokeringsspilleren ud for ham har indflydelse på spillet, er blokeringsspillerens berøring af nettet en tilladt spilhandling, og spilperioden skulle ikke have været afbrudt.
Regel 11.3.1
11.3.1
Se flere cases her Se alle cases samlet her