UDVALGT CASE FRA CASESAMLINGEN
Nr. Case Regelsvar & Regelhenvisning(er)

4.27
(48)
H2 hæveren på hold A, spiller bolden med en hånd således at han i kontaktøjeblikket berører en del af bolden over nettet i modstanderens spilleområde. Bolden er kun delvist i modstanderens spilleområde. Bolden hæves parallelt med nettet. Inden angrebsspilleren når at udføre sit angrebsslag, bliver bolden blokeret af en spiller fra hold B. 1. dommeren fløjter for hæverens indtrængen i modstandernes spilleområde. Er det en korrekt beslutning af 1. dommeren? Ifølge Regel 9 skal holdene spille bolden indenfor egen spilleplads og spilleområde (undtaget i.h.t. Regel 10.1.2).
Fordi hæveren har sin boldberøring i modspillernes spilleområde begår hæveren en fejl. Blokeringsspilleren begår også en fejl, ved at berøre bolden i modstandernes spilleområde før angrebet er udført. Kun den første fejl straffes. Dommerens afgørelse er således korrekt.
9
10.1.2
Se flere cases her Se alle cases samlet her