DDF'93 logo - visit us here: http://www.ddf93.dk


Her kan du se en
række
beach
relevante
ting.Alle vore online
versioner af
regler m.v.
findes i
udgaver til
download
her.

Hits i danske regler:
2106021
Hits i engelske regler:
1689842
Hits i tyske regler:
1316993
Hits i danske cases:
393403
Hits i eng. cases:
305101
Hits i beach. regler:
98243
Hits i eng. beach. regler:
42048
Hits i eng. beach. cases:
192329


Vis siden i en printvenlig version uden menu.
printvenlig
Forrige Søg Hele regelsættet Næste

 

Spilbeskrivelse

Beach Volleyball er en sport, hvor to hold med to spillere spiller mod hinanden på en sand bane delt af et net. Der findes forskellige former af beach volleyball, med det formål at tilbyde spillets alsidighed til alle.

Formålet med spillet er at spille bolden over nettet og forsøge at ramme jorden på modstanderens banehalvdel samt at forhindre bolden rammer jorden på egen banehalvdel.

Holdet har tre berøringer for at spille bolden tilbage (inklusiv blokberøringen).

Bolden bringes i spil ved en serv. Serveren slår bolden over nettet ind på modstanderens banehalvdel. Spilperioden fortsætter, indtil bolden berører jorden, går ud, eller et hold ikke returnerer den korrekt.

I Beach Volleyball scorer holdet, der vinder en spilperiode et point (Rally point system). Når det modtagende hold vinder spilperioden, får det tildelt et point og skal serve. Den servende spiller skal være ny hver gang dette sker.
Kapitel I

FACILITETER OG UDSTYR

1 SPILLEPLADS (Figur 1)

Spillepladsen består af banen og frizonen.
1.1 DIMENSIONER

1.1.1 Banen er et rektangel med målene 16 x 8 m, omgivet af en fri zone, som er minimum 3 m bred på alle sider.

Området over spillefladen er det frie spilleområde, der skal være fri for enhver forhindring. Det frie spilleområde skal være minimum 7 m højt, målt fra spillefladen.
1.1.2 Ved FIVB World and Official Competitions" er banen et rektangel med målene 16x8 m og frizonen skal være minimum 5 m og maksimalt 6 m målt fra sidelinierne og baglinierne. Det frie spilleområde skal være minimum 12,5 m højt, målt fra spillefladen."
1.2 SPILLEFLADE

1.2.1 Spillefladen skal være af sand så plan, vandret og ensartet som muligt, fri for sten, skaller og andre ting som kan frembyde nogen fare for skade på spillerne.
1.2.2 Ved FIVB World and Official Competitions" skal sandet være minimum 40 cm dybt og bestå af fint løst sand."

Top
Forrige Søg Hele regelsættet Næste

Hovedsiden

Vis siden i en printvenlig version uden menu.
Printvenlig
98243